Quan tham và miệng thế

10:38 25/12/2020

Xưa, ông cha ta răn dạy, làm quan phải biết giữ liêm, giữ danh bởi quan trường là hữu hạn, dân mới là vạn đại. Nay, không ít người trên ghế quan trường, vì bản tham mà dấn sâu danh lợi, thu vén cá nhân, bị người đời mai mỉa. Nghĩ rằng, án kỷ luật hay hình sự là những con số, tất có ngày thụ hết án, còn án từ miệng thế về danh lợi quan tham thì khó gột rửa…

Ý kiến bạn đọc