Hệ lụy mang tên Blog:

Quản lý Blog - Chuyện buộc cẳng chim trời?

07:15 05/10/2007

Theo ước tính từ Bộ Thông tin và Truyền thông, có khoảng 3 triệu blog tại Việt Nam. Và mỗi ngày có hàng chục ngàn blog mới được khai sinh và việc một người sử dụng nhiều blog với những mục đích khác nhau là hoàn toàn có thể. Đã có những phát sinh và hệ lụy từ blog.

Ý kiến bạn đọc