Phá vỡ sự ổn định tầm thường

09:58 10/07/2020

“Xác lập trạng thái bình thường mới” đã trở thành câu nói quen thuộc suốt thời gian qua. Và từ trạng thái ấy, nên chăng chúng ta cũng nên nghĩ về một trạng thái cũ, của thời kỳ “bình thường cũ”. Ấy là trạng thái “ổn định”, thứ mà nhiều người vẫn coi là một tiêu chuẩn. Để có “bình thường mới”, thiết nghĩ việc phá bỏ “ổn định tầm thường” cũng là một việc đáng làm, nên làm…

Ý kiến bạn đọc