Những nẻo lại - qua

16:22 10/12/2014

Có bạn đọc bảo với tôi rằng, “Sao đọc anh, tôi luôn có cảm giác anh đã trải qua quá nhiều bi thương trong cuộc sống. Bao giờ, anh cũng có nhiều muộn phiền và sầu ưu quá”. Nếu con chữ của tôi làm bạn cảm thấy như vậy, mong được đại lượng mà bỏ quá cho. Thật ra, tôi chỉ là người hay nghĩ. Và trong những nẻo lại qua trong cõi đời này, chúng ta làm sao có thể dửng dưng.

Ý kiến bạn đọc