Những dấu cộng màu đỏ

17:17 12/03/2021

Họ không phải là bác sĩ, họ chỉ là những người bình thường trong xã hội. Nhưng những suy nghĩ và việc làm lặng thầm của họ vẫn hằng ngày hằng giờ góp sức lực vào việc phòng, chống dịch, chữa bệnh cứu người. Họ là những dấu cộng màu đỏ để nối dài sự sống cho nhiều người chúng ta.

Ý kiến bạn đọc