Những chuyện gió mưa

16:18 12/11/2014

Tôi vẫn có thói quen, viết một vài điều lặt vặt của đời sống mỗi khi lòng phiền muộn hay người mỏi mệt. Đa phần, đều là những ghi chú cho riêng cá nhân mình. Tôi nghĩ, bất cứ ai trong chúng ta đều có những ý niệm của riêng mình. Đó là ý niệm riêng của mình, hoàn toàn không của ai khác. Dẫu rằng, loài người là loài có khả năng suy diễn rất tốt. Nhưng không sao, khi ý thức về đời sống – đó là khi sống chứ không phải là tồn tại. Như kiểu tu tập đơn giản nhất của thiền định, thở biết mình thở, đi biết mình đi, đứng biết mình đứng.

Ý kiến bạn đọc