Sự kiện của năm

Nhìn vào sự thật

08:33 31/01/2018

Năm 2017, một năm mà lãnh đạo cao cấp đã nhìn thẳng vào sự thật, nhìn rõ vào sự thật. 

Ý kiến bạn đọc