Nhân cách nhà văn:

Nhà văn Nam Hà: Văn là người

16:03 09/03/2009

"Tôi cho rằng không thể thoát khỏi câu của cha ông ta đã nói: Văn tức là người. Nhân cách của nhà văn trước hết được thể hiện ở ngay trong tác phẩm của anh, anh viết với quan điểm nào, với tinh thần nào, anh đặt ra vấn đề gì cho người đọc là quan trọng nhất", nhà văn Nam Hà chia sẻ.

Ý kiến bạn đọc