Nhà nghiên cứu Vũ Đức Liêm: Dịch bệnh không chỉ là chuyện của ngành Y

22:36 14/02/2020

Đứng trước dịch bệnh, những người điều hành chính sách phải rất tỉnh táo, và hệ thống phân phối xã hội liên quan đến những vấn đề như lương thực thực phẩm, thuốc men, khẩu trang… phải được đảm bảo rất kịp thời vì chúng là một phần của bộ chỉ số tín nhiệm để đánh giá năng lực người quản trị xã hội.

Ý kiến bạn đọc