Khen chê phù phiếm:

Người đẹp Trúc Diễm: "Khen chê đừng như đả kích"

14:44 24/09/2013

Nếu là đại bộ phận thì không hẳn đâu, vẫn có những người chịu lắng nghe. Còn việc phản ứng lại thì mình nghĩ mọi việc đều có nguyên do của nó. Nếu những lời chê là đúng, là thật... thì không có lý gì mà lại không tiếp thu cả.

Ý kiến bạn đọc