Sóng gió từ thiện

Nghĩ về từ thiện

03:16 31/12/2015

May mắn nhất của người Việt là luôn giữ được tấm lòng bác ái, nhân văn, lá lành đùm lá rách, không toan tính nề hà.

Ý kiến bạn đọc