Nhà giáo từ đường làng cho đến Internet

Ngày quê đến lớp

09:29 25/11/2015

Hai mươi tám năm trước, tôi vào lớp một. Khi ba đưa tôi đến trường tiểu học, thầy Quý - Hiệu trưởng hỏi tôi: “Nhìn vào đồng hồ treo tường và nói cho thầy biết mấy giờ rồi, con sẽ được vào học lớp 1”. “9 giờ 15 thưa thầy”, tôi trả lời. Năm ấy, tôi năm tuổi.

Ý kiến bạn đọc