Nếu cuộc đời này không có họ...

10:15 30/01/2020

Họ là những người bình dị trong cuộc đời này. Họ, ở mọi lứa tuổi, mọi lĩnh vực, mọi hoàn cảnh, luôn tràn nghị lực vươn lên chinh phục ước mơ, luôn đủ nhiệt tâm để theo đuổi những công việc ý nghĩa cho cộng đồng. Từ họ, cảm hứng sống tích cực được truyền đi mạnh mẽ…

Ý kiến bạn đọc