Nếu có thể làm lại từ đầu

10:43 27/12/2020

“Đã có quá nhiều vi phạm đối với Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), nên nếu muốn hồi sinh thỏa thuận này, cần phải có một thỏa thuận, những điều khoản hay hệ thống tài liệu phụ trợ nhằm quy định rõ những gì các bên sẽ thực hiện”...

Ý kiến bạn đọc