Tiến sĩ Trần Bách Hiếu (Đại Học Quốc gia Hà Nội):

Muốn không phải chọn phe, các nước nhỏ cần đồng thuận

13:50 15/09/2020

Nguyên tắc đồng thuận phải mang tính chất là tham biến lợi ích của tất cả các quốc gia trong khu vực, coi đấy là tính chất số 1 thì mới đồng thuận được. Chứ nếu ai đó xác định lợi ích của mình với một quốc gia bên ngoài tổ chức là cao hơn tất cả thì trong ASEAN sẽ không thể có đồng thuận. 

Ý kiến bạn đọc