Một thế giới đã đổi thay!

10:40 26/12/2020

Như con quỷ reo rắc nỗi kinh hoàng thoát ra khỏi chiếc bình tai họa ở Vũ Hán, Trung Quốc, bệnh dịch COVID-19 đã quét qua toàn bộ địa cầu, tác động đến mọi mặt của đời sống nhân loại trong năm 2020, kể từ chính trị đến kinh tế, từ văn hóa đến xã hội;...

Ý kiến bạn đọc