Một “bình minh” bất định

14:56 12/02/2020

Trong khi người của đảng Brexit tỏ ra đắc chí vì cuối cùng mục tiêu rời khỏi EU trở thành hiện thực thì ở phiên họp cuối cùng của Nghị viện châu Âu bỏ phiếu thông qua việc nước Anh rời EU, nhiều nghị sĩ châu Âu đã nắm tay nhau thành hàng cúi đầu trong nước mắt, cứ như thể họ đang tham dự một lễ tiễn người đi xa mãi mãi!

Ý kiến bạn đọc