Cái ác hồn nhiên

Ma men ôm vô-lăng

10:08 11/05/2019

Có thể nói, đa số mọi người đều thuộc nằm lòng những câu khẩu hiệu như: “Đã uống rượu thì không lái xe”, “Uống rượu bia lái xe là tự sát”,…

Ý kiến bạn đọc