Gìn giữ tôn nghiêm

Luật lệ của mỗi người

07:14 29/11/2016

Mỗi người có một thứ luật của riêng mình, tôi vẫn nghĩ vậy và tin vào điều đó. Đấy là thứ luật của mỗi cá nhân, một lề luật còn phải được tuân thủ hơn cả luật pháp đang hiện hữu.

Ý kiến bạn đọc