Lửa trên cát

08:41 21/06/2020

Không còn lựa chọn nào cho Palestine, trước tham vọng lãnh thổ không một chút giấu giếm của Israel. Thế nhưng, làm gì trong tình trạng không có lựa chọn ấy vẫn cứ là một câu hỏi không dễ trả lời.

Ý kiến bạn đọc