Lỗi tại cái camera?

12:21 25/01/2021

Hỡi những chiếc camera bé tí bé tẹo xuất hiện đâu đó trên các con đường, ngươi đã kể cho ta nghe biết bao nhiêu câu chuyện, đặt ta vào biết bao luồng suy nghĩ, và khiến ta phải đặt ra những câu hỏi liên tu bất tận đến chừng nào?

Ý kiến bạn đọc