Loay hoa loay hoay

13:26 07/01/2017

Thoắt cái mà cuối năm rồi, thời gian nhanh như chó chạy trên đồng. Cũng thoắt cái mà đây là số báo cuối cùng của năm 2016.

Ý kiến bạn đọc