Liêm sỉ của quan nhân

Liêm sỉ hóa gió bay

17:41 17/09/2016

Phàm cá nhân luôn có thứ luật của riêng mình, đây là thứ luật nảy sinh từ tư duy, nhận thức. Nó như điều răn mà cá nhân không bao giờ muốn phạm phải, ấy gọi là tự mình biết xấu hổ trước chính mình.

Ý kiến bạn đọc