Làm việc nhỏ hay làm việc lớn?

15:29 20/03/2021

LTS: Theo đuổi những giấc mơ vĩ đại nhưng hão huyền và bỏ qua những thứ nhỏ nhắn, khiêm nhường nhưng lại có thể tạo ra hiệu quả - đó dường như đang là một tập quán của người Việt và doanh nghiệp Việt?

Ý kiến bạn đọc