Khoảng cách nông thôn – thành thị

07:11 24/09/2020

Sức phát triển của kinh tế đã thay đổi diện mạo đất nước rất nhiều trong suốt những năm qua. Nhưng kinh tế thịnh vượng có thể mang lại sự thay đổi về đời sống vật chất chứ chưa chắc mang lại cả sự tiến bộ về đời sống tinh thần. Bởi thế, chênh lệch khoảng cách nông thôn thành thị ngày càng lớn hơn ở mọi mặt: giáo dục, văn hóa và nhất là cơ hội tại chỗ…

Ý kiến bạn đọc