Khi người ta thôi yêu

10:25 10/04/2012

Sẽ yêu nhau đến bao lâu... Lúc nào, người ta không đặt ra câu hỏi đó, dẫu rằng khi ấy, họ đang bận khoác tay nhau đi dạo dọc triền sông vắng, đầy hoa vàng.

Ý kiến bạn đọc