Học giả An Chi: “Nên nhớ, ngôn ngữ có tính kế thừa”

14:55 22/11/2011

"Vấn đề thứ nhất liên quan tới những người đang tạo ra những lối nói “sành điệu” hiện nay. Nhưng, ngôn ngữ chính là sự kế thừa, sự tồn tại liên tục. Những người kia thì đã lớn lên nhưng kiểu ngôn ngữ “sành điệu” theo sở thích của họ lại tiếp tục được các thế hệ teen kế tiếp phát triển". Học giả An Chi nói về cuốn sách "Sát thủ đầu mưng mủ".

Ý kiến bạn đọc