Hồ sơ hóc búa

07:58 14/12/2020

Cử tri Mỹ đã chọn ông Biden làm người dẫn dắt nước Mỹ trong 4 năm tiếp theo. Trên cương vị lãnh đạo nước Mỹ, ngoài những vấn đề khẩn thiết như xử lý dịch bệnh COVID-19 đang tấn công khốc liệt nước Mỹ với số lượng người thiệt mạng có ngày lên tới trên 2.000 người, ông Biden hầu như ngay lập tức phải đối diện với một hồ sơ hóc búa trong chính sách đối ngoại, không dễ gì có thể giải quyết được trong một sớm một chiều: quan hệ Mỹ-Trung.

Ý kiến bạn đọc