Hệ luỵ mang tên Blog: Quản lý hay không quản lý

23:15 01/10/2007

Một blog có tên Dementor đã trích dẫn lại bài viết trên báo về việc quản lý blog. Đã có hơn 100 phản hồi từ các blogger về vấn đề này. Chúng tôi coi đây như những gợi ý của những người trực tiếp sử dụng dịch vụ này với các cơ quan chức năng về việc quản lý hay không quản lý blog.

Ý kiến bạn đọc