Giải thưởng âm nhạc: Ai cống hiến, ai hưởng lợi?

15:11 13/04/2011

Thú thực tôi chưa bao giờ để ý một cách nghiêm túc đến các giải thưởng quần chúng. Mọi thứ giải, kể cả do báo, đài sáng lập, cũng chỉ để... cho vui. Vui kẻ thắng, vui nhà tài trợ, vui một số hâm mộ viên nào đó.

Ý kiến bạn đọc