Gần gũi môi trường là nông nghiệp hiện đại

14:51 17/11/2020

LTS: Thiên tai vừa rồi cho thấy một điểm rất rõ: môi trường đang bị chính chúng ta hủy hoại rất nhiều. Trong bối cảnh này, câu chuyện về cải cách nông nghiệp, làm nông nghiệp gần gũi thiên nhiên là vấn đề nên được nhìn nhận nghiêm túc nhất.

Ý kiến bạn đọc