Giao thừa đáng nhớ:

Diễn viễn Hồng Ánh: Kỷ niệm cuối

14:22 28/01/2010

Từ mấy năm nay rồi, giao thừa của Hồng Ánh thường gắn liền với công  việc, đón giao thừa ngoài đường. Nhưng cũng có những thú vị. Ánh còn nhớ rất rõ giao thừa Kỷ Sửu, 2009, Hồng Ánh và Quyền Linh làm MC chương trình ca nhạc truyền hình  trực tiếp đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh với cả nước.

Ý kiến bạn đọc