Đích đến nước công nghiệp

23:10 02/03/2020

Suốt thời gian dài, chúng ta mặc định mốc 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp. Tới nay, dù phải lỗi hẹn ở mốc 2020 nhưng nhiều thành tựu chúng ta đạt được thì mấy thập niên trước, có “nằm mơ cũng không thấy”!

Ý kiến bạn đọc