Đại tu "Niêu cơm Thạch Sanh siêu việt" trong giáo dục

13:00 05/01/2009

Giáo dục nước ta hiện đương gặp nhiều khó khăn làm cho cả xã hội lo lắng. Nguyên nhân có nhiều nhưng một trong những nguyên nhân cơ bản là, kể từ khi chiến tranh kết thúc, ta đã không bảo quản, sử dụng tốt tài nguyên “tự học”, có thể ví như một “Niêu cơm Thạch Sanh siêu việt” (NCTSSV), để nó hoen gỉ, méo mó. Trong chiến tranh, nhờ có nó mà ta đã vượt qua biết bao nhiêu khó khăn và giáo dục được khen là một bông hoa của chế độ.

Ý kiến bạn đọc