COVID-19 không còn là "bình thường mới"?

12:04 24/08/2020

COVID-19, bây giờ không ai có thể lường trước, càng không thể tự tin nói chắc bất cứ điều gì. Có nghĩa là chúng ta cũng không thể hy vọng là đến một thời điểm cụ thể nào đó,  COVID-19 sẽ chấm dứt ở Việt Nam nói riêng, và phạm vi toàn cầu nói chung. Khi COVID-19 mới xuất hiện, chúng ta bảo rằng loài người bước vào trạng thái "bình thường mới".

Ý kiến bạn đọc