Có thể hồi sinh giải pháp hai nhà nước?

07:41 29/01/2021

Với cách tiếp cận rất khác biệt so với những câu chuyện dằng dai suốt nửa sau thế kỷ XX cũng như 10 năm đầu thế kỷ XXI, Nhà Trắng đặt cơ sở cho việc kiến tạo hòa bình dựa trên công cuộc kêu gọi các quốc gia Arab Hồi giáo lần lượt bình thường hóa quan hệ với Israel. Động lực của tiến trình này, không gì khác, chính là vấn đề cốt lõi muôn thuở: Lợi ích.

Ý kiến bạn đọc