Lãnh đạo địa phương

Có còn là công bộc của dân không

05:59 20/08/2016

Có lẽ bây giờ chẳng còn mấy ai nghĩ rằng cán bộ là đầy tớ của nhân dân! Cán bộ không nghĩ thế đã đành, người dân lại càng không dám nghĩ như thế. Mặc dù, trên nguyên tắc, khi anh cán bộ hưởng lương từ ngân sách, tức là từ tiền đóng thuế của dân thì anh vẫn là công bộc của dân.

Ý kiến bạn đọc