Đi bán đi buôn:

Chuyện nợ chuyện nần

10:22 29/08/2013

Câu hát ru ngày cũ “Đi buôn đi bán, không lỗ thì lời/ Đi ra cho thấy, mặt trời mặt trăng”.
Giờ quen thói hoa ngôn, bán buôn gọi là kinh doanh cho nó mỹ miều.
Chị là ca sĩ đã từng nổi danh, phút chốc lâm chuyện bán buôn rồi đẩy sang nợ nần, chị trốn biệt tăm Thật ra, chuyện nợ nần ai mà không vướng phải, ít nhiều đều có một chút. Nhưng số chị không may, chị đã từng nổi tiếng. Đáng nhẽ, nổi tiếng phải có cách hành xử riêng.

Ý kiến bạn đọc