Học cách khoan dung:

Chuyện người chuyện mình

16:07 20/02/2014

Khoan dung, là một việc rất khó thực hiện. Không phải ngẫu nhiên mà vì khoan dung người ta có thể phân biệt đâu là quân tử, đâu là ngụy quân tử.
Tất nhiên, có những cá nhân muốn được khoan dung và có cả những cá nhân không cần đến điều này. Đặc biệt đúng, trong làng giải trí Việt, nơi một cơ số người cho rằng những vụ ầm ĩ xung quanh mình chính là thứ đẳng cấp của danh vọng.
Tất nhiên, chúng ta không bàn đến những cá nhân ấy trong chuyên đề này.

Ý kiến bạn đọc