Nghịch lý hạ tầng

Chuyện ai cũng biết

13:42 25/10/2018

Thật kỳ lạ là cho đến thời điểm hiện tại, những câu chuyện đội vốn ở các công trình xây dựng hạ tầng đã không còn là cá biệt trong đời sống nữa.

Ý kiến bạn đọc