Chúng ta đang sống trong một môi trường như thế nào?

10:36 22/10/2020

“Mọi người có quyền sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường đó” (Chương II, Điều 42 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam - 2013).

Ý kiến bạn đọc