Chơi với kẻ thù!

12:20 30/09/2020

Việc UAE và Israel đạt được thỏa thuận bình thường hóa quan hệ là một sự kiện nổi bật trong đời sống chính trị Trung Đông, dẫu không phải là bất ngờ do lẽ trong suốt quá trình đàm phát diễn ra, hai bên đã chủ động rò rỉ tin tức để thăm dò và chuẩn bị trước dư luận...

Ý kiến bạn đọc