Những tiền đề cho tương lai

Chính phủ kiến tạo đổi thay từ những điều nhỏ nhất

19:50 28/01/2019

Bên cạnh những thay đổi mang tầm vĩ mô về kinh tế, chính trị, xã hội thì Chính phủ kiến tạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang mang lại sự đổi mới tích cực từ những điều tưởng chừng rất nhỏ nhặt với tầm Chính phủ. 

Ý kiến bạn đọc