Chiếc ô trong tay người khác

11:14 02/03/2020

Câu chuyện ấy không bắt đầu ở Hội nghị An ninh Munich lần thứ 56 năm 2020. Song, chưa bao giờ sự chia rẽ về các quan điểm an ninh - quốc phòng trong thế giới phương Tây lại được bộc lộ rõ ràng đến như vậy. Và hiển nhiên, khi chưa có bất cứ hướng giải quyết thỏa đáng nào được đề cập, những khoảng cách vẫn đang sẵn sàng tiếp tục được nới rộng thêm.

Ý kiến bạn đọc