Châu chấu đàn

14:52 09/06/2020

Một con châu chấu không có gì đáng kể, một trăm con châu chấu cũng không đáng lo nhưng một triệu châu chấu, một tỉ châu chấu thì rất đáng sợ, nhiều hơn nữa thì vô cùng khủng khiếp, đó là sức mạnh của đám đông.

Ý kiến bạn đọc