Châu Âu trên một lằn ranh mới

10:25 13/11/2020

Khơi mào bằng những phát ngôn của hai nhà lãnh đạo quốc gia, nguy cơ về một cuộc xung đột lại bùng phát giữa lòng châu Âu một lần nữa. Lần này còn nghiêm trọng hơn khi nó gắn liền với vấn đề tôn giáo.

Ý kiến bạn đọc