Nghiêm khắc với bản thân

Chặn đứng lợi ích nhóm

17:33 11/10/2018

Thật đáng mừng khi Hội nghị Trung ương 8 đã tỏ rõ quyết tâm chống nhóm lợi ích đến cùng khi đặt ra vấn đề chủ động từ chức.

Ý kiến bạn đọc