Cần một sự chung tay

15:31 30/08/2019

Có một điều dễ thấy rằng, hoạt động cho vay nặng lãi, liên quan đến các tổ chức tín dụng đen đã và đang len lỏi rất sâu vào trong nông thôn. 

Ý kiến bạn đọc