Cảm nhận ở nơi ghi tên lính Mỹ chết trận tại Việt Nam

09:39 26/01/2010

Năm 2010, cùng với việc kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc: 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 65 năm Ngày thành lập nước và ngành Công an, một sự kiện khác cũng sẽ được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tổ chức trọng thể; đó là lễ kỷ niệm 35 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước...

Ý kiến bạn đọc