Giá trị của hư vinh

Cái áo nào cũng khoác

15:31 14/08/2019

Cụ Tam Nguyên Yên Đổ năm xưa vịnh tiến sĩ giấy cười cợt thói háo danh đã nhiều; cụ Tú Xương hỏng thi chán đời, chán mình, chán cảnh thiên hạ đua nhau vớt trăng dưới nước cũng đã nhiều... 

Ý kiến bạn đọc